GARANTİ BELGESİ ve KULLANMA KILAVUZU

MOBİLYA VE AKSESUAR KULLANIM KILAVUZU

1. Ürünlerin Müşteri Tarafından Teslim Alınması Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Koşullar;

 • -Ürünlerin teslimi ve montajı esnasında ortaya çıkan sorunlu parçayı teslim almayınız. Eğer sorunlu parça kullanıma engel değilse yenisi size teslim edilene kadar parçayı kullanmaya devam ediniz.
 • -Garanti belgeniz ürünlerin size teslim edilmesiyle başlar ve 2 yıldır. Garanti kapsamında servis talepleriniz oluştuğunda garanti için ürünün teslimat tarihine bakılır, garanti kapsamındaysa ürün değişimi veya onarımı yapılır. Garanti kapsamı dışında bulunan ürünler için onarım ve değişim ücretli olarak yapılır.
 • -Ürünlerin teslimi esnasında burada yazılı bulunan kullanma kılavuzuna ve uyarı etiketlerine uyum sağlamanız garanti koşullarındandır.
 • -Ürünlerin kurulum ve montajını yetkili kurulum personellerine yaptırınız.
 • -Ürünlerin hangi meskene teslim edileceği ve meskende ürünlerin kim tarafından teslim alınacağı satın alan müşterinin sorumluluğundadır.

2. Genel Garanti Koşulları Ve Garanti Şartların Detayları;

 • -Ürünlerin garanti süresi 2 (İki) yıldır. Ürünlerin garanti süresi ürünü / ürünleri satın alan son tüketici ürünleri internet sitesinden/ yetkili satıcıdan teslim aldıktan sonra başlayacaktır.
 • -Ürünün bütününü oluşturan tüm parçalar 2 (İki) yıl garanti kapsamı altındadır.
 • -Hareketli mekanizmaların garanti süresi 2 yıldır.
 • -Ürünün garanti süresinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Tamir süresi 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre arızalı veya hasarlı ürünün üretici firmanın fabrikasına veya tamir istasyonuna ulaştığında başlayacaktır.
 • -Hasarlı ürünlerin bakımı ve onarımı garanti kapsamında yapılacaksa işçilik veya parça maliyeti talep edilmeyecektir.
 • -Garanti süresi 2 (İki) yıl dolduktan sonra ortaya çıkan her sorun ücret karşılığı çözülecektir. Şayet müşterinin ifade ettiği sorunun veya arızalı modülün parçası bulunamayıp sorunun tamiri mümkün değilse müşteri üreticiden veya bayiden bir hak talebinde bulunamaz.
 • -Garanti belgesine konu olan ürünler tüketicinin özel talepleri doğrultusunda tamamen kendisine özel kumaş seçenekleri ile üretilecektir. Müşteri kendisine özel üretilecek ürünlerden vazgeçmesi halinde satıcının veya üreticinin isteyeceği masrafları ödemek zorunda kalacaktır. Bunun temel nedeni sipariş edilen ürünlerin başka bir siparişe kaydırılma seçeneğinin olmamasıdır.
 • -Ürünler kullanım kılavuzu ve garanti belgesinde belirtilen usul ve şekillere aykırı ve amacı dışında kullanılır ise oluşan hasar ve sorunlar garanti kapsamın dışında değerlendirilecektir. Bir sorunun garanti dışı hallerinde olup olmadığına Nett Mobilya'nın yetkilendireceği veya görevlendireceği bilirkişi karar verecektir.
 • -Ürünler tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi 2 (İki) yıl içinde kalmak kaydı ile 1 (bir) yıl içerisinde aynı arızanın üçten fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 5 ten (beşten) fazla meydana gelmesi veya belirtilen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra;
 • -Bu arızaların ürünlerden yararlanmamayı sürekli kılması, tamir için gereken azami sürenin üç katı kadar aşılması ve arızanın tamiri mümkün olamayan durumlarda hasarlı ürünler veya modüller ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.

3. Ürünlerin Alımı İle İlgili Şartlar Ve Koşullar;

 • -Müşteri satın alacağı ürünlerin ölçülerini teyit amaçlı sormalıdır. Almış olduğu ürünlerin kullanacağı meskene ölçü ve renk olarak uygun olması satın almayı yapan müşterinin sorumluluğundadır. Bundan dolayı doğacak sıkıntıdan ve sorunlardan Nett Mobilya sorumlu değildir.
 • Müşterinin Nett Mobilya internet sitesinden vermiş olduğu siparişlerini sebep belirtmeksizin 3 (üç) gün içerisinde iptal etme veya siparişinde değişiklik yapma hakkı vardır.
 • -Müşteri kendisine tanınmış olan iptal veya değişiklik süresinden daha uzun bir süre sonra siparişini iptal etmek veya siparişinde değişiklik yapmaya giderse bayinin veya satıcının sipariş tutarı’ nın %40 oranını geçmeyecek bedel isteme hakkı oluşur. Bu sebep den dolayı üretici firma herhangi bir mesuliyet kabul etmez.

4. Garanti Kapsamı Dışındaki Koşullar Ve Sebepler;

 • -Yetkili personel tarafından kullanım hatası sebebiyle meydana geldiği tespiti yapılan hasar ve arızalar,
 • -Ürünlerin müşteriye tesliminden sonraki, yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
 • -Yangın, sel, deprem, aşırı güneşe maruz kalma vb. gibi olaylardan oluşan hasar ve arızalar,
 • -Garanti ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara dikkat edilmemesinden kaynaklı hasar ve arızalar,
 • -Ürünler satın almayı yapan müşterinin belirtmiş olduğu adresteki meskene teslim edildiği esnada meskende ürünleri satın alan veya kullanacak kişilerden en az birinin olması garanti şartıdır. Şayet satın almayı yapan müşteri ürünleri belirtilen meskende kendi teslim alamayacaksa ürünleri teslim alma sorumluluğunu alabilecek kişiyi görevlendirecektir. Sonuç itibariyle ürünlerin teslimi esnasında ve teslimat yapıldıktan sonra meskende bulunan kişiye ürün teslim fişi bayinin yetkili kurulum personeli tarafından imzalatılacaktır. İmzalatılan teslim fişinde her hangi bir sorun ve sıkıntı, hata belirtilmemiş ise müşterinin siparişleri sorunsuz ve eksiksiz teslim edilmiş sayılacaktır. Daha sonrasında müşteri tarafından ilk teslim fişinde herhangi bir sorun, sıkıntı açıklaması olmadığı halde sorun ve sıkıntı olduğunu belirtir ise beyan ettiği sorun ve sıkıntılar garanti kapsamı dışı kabul edilir,
 • -Naturel ağaç kullanılmış koltuk ve berjerlerde kullanılan doğal malzemeden dolayı renk ve ton farklılığı olmaktadır. Hatta almış olduğunuz takımın içerisindeki modüllerde dahi ton ve renk farklılığı olabilmektedir. Bu durum bir kusur değil almış olduğunuz ürünün temel özelliğidir. Ancak zamanla takımın içerisindeki modüller aynı mekan içerisinde kullanılacağından dolayı aynı ton rengine kavuşabilecektir. Bu tür durumlarda ton farkı sebebi ile belirtilen şikayet ve talepler garanti kapsamında olan sorun olarak değerlendirilmeyecektir.
 • -Oval hatlı döşemeli ürünlerde desenli kumaşların desen takibi yapılamamaktadır. Bu sebeple oval ürünlerde desenli kumaş seçiminden kaçınılmalıdır. Bu durumdan kaynaklı sorunlar garanti kapsamı dışındadır.
 • -Keten kumaşların yapısından dolayı belli oranlarda tülermesi normaldir. Bu tür sorunlar garanti kapsamı dışıdır,
 • -Kaz tüyü dolgulu oturum ve sırt minderlerin belli oranda kırışması normaldir. Bu tür durumlarda duyulan rahatsızlıklar garanti kapsamı dışındadır. Bu tür durumlardan rahatsızlık duyabilecek olan müşterilerimiz oturumlarında sünger kullanılan ürünleri tercih etmelidir.
 • -Koltuk takımları ayrı ayrı modüllerden oluşup takım formatına dönüşmektedir. Bu ayrı modüllerin üretimde her bir modülün aynı top kumaştan imal edilmesine çok büyük ölçüde üretici dikkat etmektedir. Bazı durumlarda takımda modül sayısı fazla olabilmektedir. Bu tür durumlarda modüllerin kumaş döşemesinde ton farkı kaçınılmazdır. Bu durumda ortaya çıkan sorun garanti kapsamında dışında tutulacaktır.
 • -Koltuk takımlarının modüllerinden birinde tamirat veya bakım gerektiği durumlarda tamiratı yapılan modülün kumaşlarında ton farkı meydana gelecektir. Bu durumda ortaya çıkan ton sorunu garanti kapsamında değerlendirilecektir.
 • -Süngerin doğal yapısından kaynaklı zamanla +/- %15 density (yoğunluk) değeri olabilir. Kullanım sonucunda +%4 oranında sünger yumuşayabilir. Süngerlerdeki %19 yumuşama veya sertleşme durumu üretimsel hata olarak görülemez. Bu durumda dolayı belirtilen sorun ve şikayetler garanti kapsamı dışı olarak görülecektir.

Sünger density hesaplama kg/m3);

 • -Density sünger yoğunluğunu ifade eder. Süngerin ölçülen kilogram cinsinden ağırlığının, süngerin üç boyutunun metre cinsinden, ölçülen boyutlarının yarı çarpımının yani hacmin oranına eşittir.
 • Density= Ağırlık(kg) / Hacim(m3)
 • Sünger sertliği (N) artı veya eksi %20 oranında değişebilir. Bu değişiklikten kaynaklı sorunlar garanti kapsamında olamayacaktır.
 • -Hav yüksekliği fazla olan şönil, alkanta, flok gibi kumaşlarda kullanımdan dolayı belirli bir süre sonra havlar bir yöne doğru yatabilir. Bu durum bakış açısına ve aydınlanma farkına bağlı olarak kumaş içerisinde ton farkı varmış izlenimi yaratabilir. Bu durum normal olup kumaşın yapısı gereği kabul edilebilir. Bu durumdan kaynaklı sorunlar garanti kapsamı dışıdır.
 • -Kırmızı, siyah, lacivert gibi baskın net renkli kumaşlar temizleme esnasında belli miktarda ana renginin boyasını akıtabilir. Bu durum normal olup top boyalarda karşılaşılabilinir. Bu durumdan doğan sorunlar garanti kapsamı dışıdır.

5. Ürün Kullanımında Genel Uyarılar;

 • -Koltuklarınızın ve döşemeli ürünlerinizin bakımı ile ilgili bir sorunuz veya endişeniz olur ise Nett Mobilya müşteri hattı ile iletişime geçiniz,
 • -Satın aldığınız ürünlerde kullanılan ahşap parça ve malzemeler kurutulmuştur. Ancak ahşap canlı malzeme olarak kalmaya devam eder ve her zaman boyutsal değişime uğrar. Bu durumda ortaya çıkan değişim kullanıma engel teşkil etmediği sürece garanti kapsamında olan sorun olarak görülemez,
 • -Çok nemli ortamlarda ahşap ürünler genleşerek montajı dağılabilir. Bundan dolayı da ürünler % 40 - %60 nemlilik oranında tutulması gerekir.
 • -Satın aldığınız koltuk takımlarının mekanik parçalarını (mekanizma menteşelerini) belli aralıkla makine yağı ile yağlayınız. Bu yağlama işlemi mekanizmaların daha sağlıklı çalışmasını sağlayacaktır,
 • -Satın aldığınız ürünleri ısı kaynaklarından (soba, kalorifer vb.) gibi en az 1,5 metre aralık mesafesinde ve direkt güneş ışığının etkisinden uzak alanlarda kullanınız ve yerleşimini sağlayınız.
 • Satın aldığınız ürünleri eviniz içerisinde yer değiştirirken veya evinizden başka bir meskene taşırken yerden sürüyerek taşımayınız.
 • -Ürünlerinizin üzerine sıcak tabanlı araç ve gereçler koymayınız.
 • -Ürünlerinizin bulunduğu ortamda boya ve tadilat yapılırken ürünlerinizin hasarlanmaması için gerekli tedbirleri almalısınız,
 • -Ürünlerinizin depolama alanlarına ( yorgan, battaniye, çeyiz, giyecek, mutfak gereçleri vb.) gibi eşyaları koyarken depolama alanının yüksekliğini geçmeyecek şekilde yerleştiriniz,
 • -Ürünlerinize kalıcı hasar verebileceğinden ürün yüzeylerine çıkartma gibi tutkallı parça yapıştırmayınız,
 • -Deri kaplı parçaları dikiş yerlerinden zorlamayınız, germeyiniz,
 • -Hareket edebilen dolgulu minder ve kırlentleri belli aralıklarla çevirerek kullanınız. Böylece üründeki kullanımdan kaynaklı çökme ve deformasyon veya eskime eşit olarak dağılır.
 • -Ürünlerinizi uzun süre kullanmayacaksanız üzerini kalın bez ile örtünüz.
 • -Dikişten arta kalan iplik parçalarını dikkatlice dibinden makas yardımı ile kesiniz.
 • -Ürünlerin ağırlık merkezinin dengesinin bozulmaması için hareketli mekanizmaların kullanılmadığı durumlarda mekanizmayı kapalı tutunuz.
 • -Ürünleri hareketli mekanizmalarından tutarak taşımayınız.
 • -Koltuk yatak mekanizmasının rahat çalışması ve duvara çarpmaması için duvardan 20 cm uzağa kaydırıp mekanizmayı açınız.

6. Ürünleriniz İçin Temizleme, Bakım Ve Kullanım Önerileri;

 • -Koltuk ve döşemeli ürünlerinizin temizlemesini kuru temizleme firmalarına yaptırmanız gerekmektedir. Aksi halde döşemeli kumaşların yıpranması, solması ve çekmesi kaçınılmazdır.
 • -Ürünlerinizi halı yıkama makinesi ile temizlemeyiniz. Ayrıca süpürme makinasının koltuk temizleme aparatını takarak temizlik işlemini yapınız.
 • Kolay lekeleri sabunlu (tercihen el sabunu önerilir) hafif nemli bezle bastırmadan yapmanızı gerekir. Şayet lekeler çıkmaz ise kuru temizleme firmasından destek isteyiniz.
 • -Temizleme işlemine başlamadan önce ürünlerin üstündeki tozu almalısınız.
 • -Islanan ürünleri direkt güneş ışığı ile kurutmayınız. Ütü, fön makinası gibi cihazlar ile kurutma yapmayınız.
 • -Kurutma işlemini oda sıcaklığında bekleterek yapınız.
 • -Temizleme işlemini yapmadan önce kullanacağınız malzemenin kumaşa ve dokusuna vereceği faydayı ve zararı görmek için kumaşın görünmeyen yüzüne sürerek test ediniz.
 • -Boyalı ve kaplamalı ürünlerinizin tozlarını kuru ve pütürlü bez ile almayınız.
 • -Ürünlerinizin üstüne dökülen sıvı lekeleri zaman kaybetmeden nemli bezle basınç uygulamadan temizleyiniz,
 • -Ürünlerinizi temizlerken alkol içerikli kimyasal maddeler kullanmayınız,
 • -Islanan ürünleri kurulayınız ev ortamında kurutunuz. Direkt güneş ışığı ile kurutmayınız.

 

MOBİLYA KULLANIM KILAVUZU

1. Ürünlerin Müşteri Tarafından Teslim Alınması Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Koşullar;

 • -Ürünlerin kurulum ve montajın yetkili kurulum personellerine yaptırınız.
 • -Ürünlerin teslimi ve montajı esnasında ortaya çıkan sorunlu parçayı teslim almayınız. Eğer sorunlu parça kullanıma engel değilse yenisi size teslim edilene kadar parçayı kullanmaya devam ediniz.
 • -Garanti belgeniz ürünlerin size teslim edilmesiyle başlar ve 2 yıldır. Garanti kapsamında servis talepleriniz oluştuğunda garanti için ürünün teslimat tarihine bakılır, garanti kapsamındaysa ürün değişimi veya onarımı yapılır. Garanti kapsamı dışında bulunan ürünler için onarım ve değişim ücretli olarak yapılır.
 • -Ürünlerin teslimi esnasında sizlere verilecek olan kullanma kılavuzuna ve uyarı etiketlerine uyum sağlamanız garanti koşullarındandır.
 • -Ürünlerin hangi meskene teslim edileceği ve meskende ürünlerin kim tarafından teslim alınacağı satın alan müşterinin sorumluluğundadır.

2. Genel Garanti Koşulları Ve Garanti Şartların Detayları;

 • -Ürünlerin garanti süresi 2 (İki) yıldır. Ürünlerin garanti süresi ürünü / ürünleri satın alan son tüketici ürünleri bayiden / yetkili satıcıdan teslim aldıktan sonra başlayacaktır.
 • -Ürünün bütününü oluşturan tüm parçalar 2 (İki) yıl garanti kapsamı altındadır.
 • -Ürünün garanti süresinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Tamir süresi 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre arızalı veya hasarlı ürünün üretici firmanın fabrikasına veya tamir istasyonuna ulaştığında başlayacaktır.
 • -Hasarlı ürünlerin bakımı ve onarımı garanti kapsamında yapılacaksa işçilik veya parça maliyeti talep edilmeyecektir.
 • -Garanti süresi 2 (İki) yıl dolduktan sonra ortaya çıkan her sorun ücret karşılığı çözülecektir. Şayet müşterinin ifade ettiği sorunun veya arızalı modülün parçası bulunamayıp sorunun tamiri mümkün değilse müşteri üreticiden bir hak talebinde bulunamaz.
 • -Garanti belgesine konu olan ürünler tüketicinin özel talepleri doğrultusunda tamamen kendisine özel kumaş seçenekleri ile üretilecektir. Müşteri kendisine özel üretilecek ürünlerden vazgeçmesi halinde satıcının veya üreticinin isteyeceği masrafları ödemek zorunda kalacaktır. Bunun temel nedeni sipariş edilen ürünlerin başka bir siparişe kaydırılma seçeneğinin olmamasıdır.
 • -Ürünler kullanım kılavuzu ve garanti belgesinde belirtilen usul ve şekillere aykırı ve amacı dışında kullanılır ise oluşan hasar ve sorunlar garanti kapsamın dışında değerlendirilecektir. Bir sorunun garanti dışı hallerinde olup olmadığına Nett Mobilya’nın yetkilendireceği veya görevlendireceği bilirkişi karar verecektir.
 • -Ürünler tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi 2 (İki) yıl içinde kalmak kaydı ile 1 (bir) yıl içerisinde aynı arızanın üçten fazla tekrarlanması veya farklı arızaların beşten fazla meydana gelmesi veya belirtilen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra;
 • -Bu arızaların ürünlerden yararlanmamayı sürekli kılması, tamir için gereken azami sürenin üç katı kadar aşılması ve arızanın tamiri mümkün olamayan durumlarda hasarlı ürünler veya modüller ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.

3. Ürünlerin Alımı İle İlgili Şartlar Ve Koşullar;

 • -Müşteri satın alacağı ürünlerin ölçülerini bayinin yetkili satıcısından öğrenmelidir. Almış olduğu ürünlerin kullanacağı meskene ölçü ve renk olarak uygun olması satın almayı yapan müşterinin sorumluluğundadır. Bundan dolayı doğacak sıkıntıdan ve sorunlardan Nett Mobilya sorumlu değildir.
 • -Müşterinin Nett Mobilya yetkili satış mağazasına veya bayisine vermiş olduğu siparişlerini sebep belirtmeksizin 3 (üç) gün içerisinde iptal etme veya siparişinde değişiklik yapma hakkı vardır.
 • -Müşteri kendisine tanınmış olan iptal veya değişiklik süresinden daha uzun bir süre sonra siparişini iptal etmek veya siparişinde değişiklik yapmaya giderse -Nett Mobilya sipariş tutarı’ nın %40 oranını geçmeyecek bedel isteme hakkı oluşur. Bu sebep den dolayı üretici firma herhangi bir mesuliyet kabul etmez.
 • -Ürünlerin teslimatı sırasında sipariş nüshasında belirtilmiş ürünlerin eksiksiz ve hatasız tesliminden satın almayı yapan müşteri sorumludur.

4. Garanti Kapsamı Dışındaki Koşullar Ve Sebepler;

 • -Yetkili personel tarafından kullanım hatası sebebiyle meydana geldiği tespiti yapılan hasar ve arızalar,
 • -Ürünlerin müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
 • -Yangın, sel, deprem, aşırı güneşe maruz kalma vb. gibi olaylardan oluşan hasar ve arızalar,
 • -Garanti ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara dikkat edilmemesinden kaynaklı hasar ve arızalar,
 • -Ürünler satın almayı yapan müşterinin belirtmiş olduğu adresteki meskene teslim edildiği esnada meskende ürünleri satın alan veya kullanacak kişilerden en az birinin olması garanti şartıdır. Şayet satın almayı yapan müşteri ürünleri belirtilen meskende kendi teslim alamayacaksa ürünleri teslim alma sorumluluğunu alabilecek kişiyi görevlendirecektir. Sonuç itibariyle ürünlerin teslimi esnasında ve teslimat yapıldıktan sonra meskende bulunan kişiye ürün teslim fişi yetkili kurulum personeli tarafından imzalatılacaktır. İmzalatılan teslim fişinde her hangi bir sorun ve sıkıntı, hata belirtilmemiş ise müşterinin siparişleri sorunsuz ve eksiksiz teslim edilmiş sayılacaktır. Daha sonrasında müşteri tarafından ilk teslim fişinde herhangi bir sorun sıkıntı açıklaması olmadığı halde sorun ve sıkıntı olduğunu belirtir ise beyan ettiği sorun ve sıkıntılar garanti kapsamı dışı kabul edilir,
 • -Naturel ağaç kullanılmış ürünlerde ve doğal ahşap kaplamalı ürünlerde kullanılan doğal malzemeden dolayı renk ve ton farklılığı olmaktadır. Hatta almış olduğunuz takımın içerisindeki modüller de dahi ton ve renk farklılığı olabilmektedir. Bu durum bir kusur değil almış olduğunuz ürün temel özelliğidir. Ancak zamanla takımın içerisindeki modüller aynı mekan içerisinde kullanılacağından dolayı aynı ton rengine kavuşabilecektir. Bu tür durumlarda ton farkı sebebi ile belirtilen şikayet ve talepler garanti kapsamında olan sorun olarak değerlendirilmeyecektir.

5. Ürün Kullanımında ki Genel Uyarılar;

 • -Mobilyanızın bakımı ile ilgili bir sorunuz veya endişeniz olur ise Nett Mobilya müşteri hattı veya bayinin satış danışmanı ile iletişime geçiniz,
 • -Satın aldığınız ürünlerde kullanılan ahşap parça ve malzemeler kurutulmuştur. Ancak ahşap canlı malzeme olarak kalmaya devam eder ve her zaman boyutsal değişime uğrar. Bu durumda ortaya çıkan değişim kullanıma engel teşkil etmediği sürece garanti kapsamanın da olan sorun olarak görülemez,
 • -Çok nemli ortamlarda ahşap ürünler genleşerek montajı dağılabilir. Bundan dolayı da ürünler % 40 - %60 nemlilik oranında tutulması gerekir.
 • -Satın aldığınız mobilyanın mekanik parçalarını özellikle sürgü, ray gibi parçalarını belli aralıkla makine yağı ile yağlayınız. Bu yağlama işlemi mekanizmaların daha sağlıklı çalışmasını sağlayacaktır,
 • -Satın aldığınız ürünleri ısı kaynaklarından (soba, kalorifer vb.) en az 1,5 metre aralık mesafesinde ve direkt güneş aşığının etkisinden uzak alanlarda kullanınız ve yerleşimini sağlayınız.
 • -Satın aldığınız ürünleri eviniz içerisinde yer değiştirirken veya evinizden başka bir meskene taşırken depolama alanlarını boşaltınız. Ayrıca yerden sürüyerek taşımayınız. Alan değişikliklerinde yetkili kişilerden mutlaka yardım alınız.
 • -Ürünlerinizin üzerine sıcak tabanlı araç ve gereçler koymayınız.
 • -Ürünlerinizin yüzeyini çizecek, delecek kaplamasına veya dokusuna zarar verecek cisimlerden koruyunuz,
 • -Boya ve kaplamalı ahşap mobilyalarınızı kuru ve pütürlü bezle temizlemeyiniz, silmeyiniz. Temizlik yapacağınız bezin yumuşak dokulu ve nemli olması gerekmektedir.
 • -Karyola bazası’ nın açılıp kapatılması işlemi metal kollar aracılığı ile yapılmalıdır,
 • -Ürünlerinizin ağırlık dengesinin bozulmaması öne, arkaya, sağa ve sola devrilmemesi için çekmecelerin ve kapakların kapalı konumda olmasını sağlayınız,
 • -Ürünlerinizin bulunduğu ortamda boya ve tadilat yapılır iken ürünlerinizin hasarlanmaması için gerekli tedbirleri almalısınız,
 • -Ürünlerinizin depolama alanlarına ( yorgan, battaniye, çeyiz, giyecek, mutfak gereçleri vb.) eşyaları koyarken depolama alanının yüksekliğini geçmeyecek şekilde yerleştiriniz,
 • -Ürünlerinize kalıcı hasar verebileceğinden ürün yüzeylerine çıkartma gibi tutkallı parça yapıştırmayınız,
 • -Deri kaplı parçaları dikiş yerlerinden zorlamayınız, germeyiniz.

Elbise dolapları için Kullanım önerileri;

 • -Elbise dolapları giysilerinizi korumak ve depolamak amacı için imal edilmiştir. Be nedenle ağır sert malzemeleri giysi dolabınıza koymayınız.
 • -Kapak ayarlarının bozulmaması için dolabın en üst bölümüne yük koymayınız,
 • -Dolap kapaklarının sürgüsünün bozulmaması için açıp kapatırken usulüne uygun yavaş açıp kapatınız,
 • -Dolaplarınızı düzgün zeminde monte ettiriniz ve asla dolaplarınızı iterek kaydırmayınız. Aksi halde dolap sürgüsünün ayarı bozulur ve bağlantı yerlerinden kırılmalar meydana gelir.
 • -Yer değişikliklerinde dolabınızı boşaltıp yetkili personel yardımıyla yer değişikliğini sağlayınız.
 • -Dolabınızda yüklük bulunuyorsa raflara basarak yüklüğe ulaşmaya çalışmayınız.
 • -Dolabınızın sürgü mekanizmasını sıklıkla temizleyiniz ve hafif makine yağı ile yağlayınız. Yağlama işlemini yaparken yağın kıyafetlerimize sıçramasını engelleyecek önlemleri alınız.
 • -Dolabınızda pil ile çalışan aygıtlar var ise pil ömrünü tamamladıktan sonra pil değişikliğini hemen yapınız. Pil ömrünü tamamladıktan sonra aygıttan çıkartmazsanız oksitlenme yaparak dolabınıza ve kıyafetlerinize zarar verebilir.

Karyola için Kullanım önerileri;

 • -Karyola içerisinde olan bazanın kapağını açtıktan sonra kapak emniyet kilitlerini kullanınız.
 • -Karyola üzerine koyacağınız yatağın kg ile baza piston gücünün doğru oranda olduğunu kontrol ediniz. Piston gücünün üstünde koyacağınız yatak pistonların bozulmasına ve kullanım zorluğuna sebebiyet verir.
 • -Bazanızın kapağını kapatır iken emniyet kilitlerini açınız.

Çekmeceli Ürünler için Kullanım önerileri;

 • -Çekmeceye koyacağınız eşyalar çekmeceyi açıp kapamaya engel olmamalıdır.
 • -Çekmecenizin raylarının bozulmaması için kulpları, kulp monte değilse basaç sistemini kullanarak açıp kapatınız.
 • -Çekmecenizin kulpları zamanla gevşeyecektir. Uygun gereçle sıkılaştırınız.
 • -Çekmeceli ürünlerde depolama kg aşılmamalıdır. Depolama seviyesi belirtilmemişse çekmece iç hacmini geçmeyecek şekilde kıyafet koyunuz.

Duvar üniteleri ve Vitrinler için Kullanım önerileri;

 • -Ürünlerinizi düz zeminde bazasının veya ayağının üstüne monte ettiriniz.
 • -Duvar ünitesinin raflarını duvara monte ettirir iken uygun vida ve aparatla monte ettiriniz.
 • -Duvar ünitesinin raflarına ve duvara monte edilen bloklarına kitap veya biblo haricinde başka cisimler koymayınız.
 • -Duvar ünitenizin bir sarsıntıda öne doğru devrilmemesi için duvara sağlam ve uygun şekilde monte ettiriniz.
 • -Duvar ünitenizin veya vitrinizin elektrikli aygıtını temizlemeden önce fişinin çekilmiş olduğunu kontrol ediniz.

Yemek masası için Kullanım önerileri;

 • -Masanın monte edileceği alanın düz ve kot farkının olmadığına dikkat ediniz.
 • -Masanın cilasının veya kaplamasının zarar görmemesi için sıcak tabanlı gereçleri masanın üstüne direkt koymayınız.
 • -Masayı sürükleyerek ileri geri oynatmayınız. Yerden temasını keserek alan değişikliğini yapınız.
 • -Masanın açılır veya ilave bölümünü amacına uygun kullanınız. Kullandıktan sonra kapalı konuma getiriniz.
 • -Masanın üstüne çıkmayınız ve üstüne 50 kg’ dan fazla eşya koymayınız.
 • -Masanın ayak bağlantıları kullanım sıklığına göre gevşeyecektir. Belli zaman aralıklarında uygun gereçle bağlantı vidalarını sıkınız.

6. Ürünleriniz İçin Temizleme, Bakım Ve Kullanım Önerileri;

 • -Panel ürünlerinizi temizlerken Solvent içerikli kimyasal temizleme malzemeleri kullanmayınız. Temizleme işlemini sıvı sabun ile ıslak olmayan nemli pamuklu bez ile yapınız.
 • -Boyalı ve kaplamalı ürünlerinizin tozlarını kuru ve pütürlü bez ile almayınız.
 • -Ürünlerinizin üstüne dökülen sıvı lekeleri zaman kaybetmeden nemli bezle basınç uygulamadan temizleyiniz,
 • -Ürünlerinizi temizlerken alkol içerikli kimyasal maddeler kullanmayınız,
 • -Islanan ürünleri kurulayınız ev ortamında kurutunuz. Direkt güneş ışığı ile kurutmayınız,
 • -Ahşap mobilyalarınızın üstüne dökülen soğuk veya sıcak sıvıları hemen siliniz ve ardından pamuklu bezle kurulayınız,
 • -Krom, nikel ve metal parçalar nemsiz ortamda paslanmaz ve oksitlenmez. Bu tarz parçalar nemli bezle temizlenebilir. Ancak çamaşır suyu ve amonyaklı sıvılardan krom ve metal parçaları korumalısınız.

GARANTİ BELGESİ ve KULLANMA KILAVUZU

MOBİLYA VE AKSESUAR KULLANIM KILAVUZU

1. Ürünlerin Müşteri Tarafından Teslim Alınması Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Koşullar;

  • -Ürünlerin teslimi ve montajı esnasında ortaya çıkan sorunlu parçayı teslim almayınız. Eğer sorunlu parça kullanıma engel değilse yenisi size teslim edilene kadar parçayı kullanmaya devam ediniz.
  • -Garanti belgeniz ürünlerin size teslim edilmesiyle başlar ve 2 yıldır. Garanti kapsamında servis talepleriniz oluştuğunda garanti için ürünün teslimat tarihine bakılır, garanti kapsamındaysa ürün değişimi veya onarımı yapılır. Garanti kapsamı dışında bulunan ürünler için onarım ve değişim ücretli olarak yapılır.
  • -Ürünlerin teslimi esnasında burada yazılı bulunan kullanma kılavuzuna ve uyarı etiketlerine uyum sağlamanız garanti koşullarındandır.
 • -Ürünlerin kurulum ve montajını yetkili kurulum personellerine yaptırınız.
 • -Ürünlerin hangi meskene teslim edileceği ve meskende ürünlerin kim tarafından teslim alınacağı satın alan müşterinin sorumluluğundadır.

2. Genel Garanti Koşulları Ve Garanti Şartların Detayları;

 • -Ürünlerin garanti süresi 2 (İki) yıldır. Ürünlerin garanti süresi ürünü / ürünleri satın alan son tüketici ürünleri internet sitesinden/ yetkili satıcıdan teslim aldıktan sonra başlayacaktır.
 • -Ürünün bütününü oluşturan tüm parçalar 2 (İki) yıl garanti kapsamı altındadır.
 • -Hareketli mekanizmaların garanti süresi 2 yıldır.
 • -Ürünün garanti süresinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Tamir süresi 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre arızalı veya hasarlı ürünün üretici firmanın fabrikasına veya tamir istasyonuna ulaştığında başlayacaktır.
 • -Hasarlı ürünlerin bakımı ve onarımı garanti kapsamında yapılacaksa işçilik veya parça maliyeti talep edilmeyecektir.
 • -Garanti süresi 2 (İki) yıl dolduktan sonra ortaya çıkan her sorun ücret karşılığı çözülecektir. Şayet müşterinin ifade ettiği sorunun veya arızalı modülün parçası bulunamayıp sorunun tamiri mümkün değilse müşteri üreticiden veya bayiden bir hak talebinde bulunamaz.
 • -Garanti belgesine konu olan ürünler tüketicinin özel talepleri doğrultusunda tamamen kendisine özel kumaş seçenekleri ile üretilecektir. Müşteri kendisine özel üretilecek ürünlerden vazgeçmesi halinde satıcının veya üreticinin isteyeceği masrafları ödemek zorunda kalacaktır. Bunun temel nedeni sipariş edilen ürünlerin başka bir siparişe kaydırılma seçeneğinin olmamasıdır.
 • -Ürünler kullanım kılavuzu ve garanti belgesinde belirtilen usul ve şekillere aykırı ve amacı dışında kullanılır ise oluşan hasar ve sorunlar garanti kapsamın dışında değerlendirilecektir. Bir sorunun garanti dışı hallerinde olup olmadığına Nett Mobilya'nın yetkilendireceği veya görevlendireceği bilirkişi karar verecektir.
 • -Ürünler tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi 2 (İki) yıl içinde kalmak kaydı ile 1 (bir) yıl içerisinde aynı arızanın üçten fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 5 ten (beşten) fazla meydana gelmesi veya belirtilen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra;
 • -Bu arızaların ürünlerden yararlanmamayı sürekli kılması, tamir için gereken azami sürenin üç katı kadar aşılması ve arızanın tamiri mümkün olamayan durumlarda hasarlı ürünler veya modüller ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.
 • 3. Ürünlerin Alımı İle İlgili Şartlar Ve Koşullar;
 • -Müşteri satın alacağı ürünlerin ölçülerini teyit amaçlı sormalıdır. Almış olduğu ürünlerin kullanacağı meskene ölçü ve renk olarak uygun olması satın almayı yapan müşterinin sorumluluğundadır. Bundan dolayı doğacak sıkıntıdan ve sorunlardan Nett Mobilya sorumlu değildir.
 • Müşterinin Nett Mobilya internet sitesinden vermiş olduğu siparişlerini sebep belirtmeksizin 3 (üç) gün içerisinde iptal etme veya siparişinde değişiklik yapma hakkı vardır.
 • -Müşteri kendisine tanınmış olan iptal veya değişiklik süresinden daha uzun bir süre sonra siparişini iptal etmek veya siparişinde değişiklik yapmaya giderse bayinin veya satıcının sipariş tutarı’ nın %40 oranını geçmeyecek bedel isteme hakkı oluşur. Bu sebep den dolayı üretici firma herhangi bir mesuliyet kabul etmez.
 • 4. Garanti Kapsamı Dışındaki Koşullar Ve Sebepler;
 • -Yetkili personel tarafından kullanım hatası sebebiyle meydana geldiği tespiti yapılan hasar ve arızalar,
 • -Ürünlerin müşteriye tesliminden sonraki, yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
 • -Yangın, sel, deprem, aşırı güneşe maruz kalma vb. gibi olaylardan oluşan hasar ve arızalar,
 • -Garanti ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara dikkat edilmemesinden kaynaklı hasar ve arızalar,
 • -Ürünler satın almayı yapan müşterinin belirtmiş olduğu adresteki meskene teslim edildiği esnada meskende ürünleri satın alan veya kullanacak kişilerden en az birinin olması garanti şartıdır. Şayet satın almayı yapan müşteri ürünleri belirtilen meskende kendi teslim alamayacaksa ürünleri teslim alma sorumluluğunu alabilecek kişiyi görevlendirecektir. Sonuç itibariyle ürünlerin teslimi esnasında ve teslimat yapıldıktan sonra meskende bulunan kişiye ürün teslim fişi bayinin yetkili kurulum personeli tarafından imzalatılacaktır. İmzalatılan teslim fişinde her hangi bir sorun ve sıkıntı, hata belirtilmemiş ise müşterinin siparişleri sorunsuz ve eksiksiz teslim edilmiş sayılacaktır. Daha sonrasında müşteri tarafından ilk teslim fişinde herhangi bir sorun, sıkıntı açıklaması olmadığı halde sorun ve sıkıntı olduğunu belirtir ise beyan ettiği sorun ve sıkıntılar garanti kapsamı dışı kabul edilir,
 • -Naturel ağaç kullanılmış koltuk ve berjerlerde kullanılan doğal malzemeden dolayı renk ve ton farklılığı olmaktadır. Hatta almış olduğunuz takımın içerisindeki modüllerde dahi ton ve renk farklılığı olabilmektedir. Bu durum bir kusur değil almış olduğunuz ürünün temel özelliğidir. Ancak zamanla takımın içerisindeki modüller aynı mekan içerisinde kullanılacağından dolayı aynı ton rengine kavuşabilecektir. Bu tür durumlarda ton farkı sebebi ile belirtilen şikayet ve talepler garanti kapsamında olan sorun olarak değerlendirilmeyecektir.
 • -Oval hatlı döşemeli ürünlerde desenli kumaşların desen takibi yapılamamaktadır. Bu sebeple oval ürünlerde desenli kumaş seçiminden kaçınılmalıdır. Bu durumdan kaynaklı sorunlar garanti kapsamı dışındadır.
 • -Keten kumaşların yapısından dolayı belli oranlarda tülermesi normaldir. Bu tür sorunlar garanti kapsamı dışıdır,
 • -Kaz tüyü dolgulu oturum ve sırt minderlerin belli oranda kırışması normaldir. Bu tür durumlarda duyulan rahatsızlıklar garanti kapsamı dışındadır. Bu tür durumlardan rahatsızlık duyabilecek olan müşterilerimiz oturumlarında sünger kullanılan ürünleri tercih etmelidir.
 • -Koltuk takımları ayrı ayrı modüllerden oluşup takım formatına dönüşmektedir. Bu ayrı modüllerin üretimde her bir modülün aynı top kumaştan imal edilmesine çok büyük ölçüde üretici dikkat etmektedir. Bazı durumlarda takımda modül sayısı fazla olabilmektedir. Bu tür durumlarda modüllerin kumaş döşemesinde ton farkı kaçınılmazdır. Bu durumda ortaya çıkan sorun garanti kapsamında dışında tutulacaktır.
 • -Koltuk takımlarının modüllerinden birinde tamirat veya bakım gerektiği durumlarda tamiratı yapılan modülün kumaşlarında ton farkı meydana gelecektir. Bu durumda ortaya çıkan ton sorunu garanti kapsamında değerlendirilecektir.
 • -Süngerin doğal yapısından kaynaklı zamanla +/- %15 density (yoğunluk) değeri olabilir. Kullanım sonucunda +%4 oranında sünger yumuşayabilir. Süngerlerdeki %19 yumuşama veya sertleşme durumu üretimsel hata olarak görülemez. Bu durumda dolayı belirtilen sorun ve şikayetler garanti kapsamı dışı olarak görülecektir.
 • Sünger density hesaplama kg/m3);
 • -Density sünger yoğunluğunu ifade eder. Süngerin ölçülen kilogram cinsinden ağırlığının, süngerin üç boyutunun metre cinsinden, ölçülen boyutlarının yarı çarpımının yani hacmin oranına eşittir.
 • Density= Ağırlık(kg) / Hacim(m3)

5. Ürün Kullanımında Genel Uyarılar;

 • -Koltuklarınızın ve döşemeli ürünlerinizin bakımı ile ilgili bir sorunuz veya endişeniz olur ise Nett Mobilya müşteri hattı ile iletişime geçiniz,
 • -Satın aldığınız ürünlerde kullanılan ahşap parça ve malzemeler kurutulmuştur. Ancak ahşap canlı malzeme olarak kalmaya devam eder ve her zaman boyutsal değişime uğrar. Bu durumda ortaya çıkan değişim kullanıma engel teşkil etmediği sürece garanti kapsamında olan sorun olarak görülemez,
 • -Çok nemli ortamlarda ahşap ürünler genleşerek montajı dağılabilir. Bundan dolayı da ürünler % 40 - %60 nemlilik oranında tutulması gerekir.
 • -Satın aldığınız koltuk takımlarının mekanik parçalarını (mekanizma menteşelerini) belli aralıkla makine yağı ile yağlayınız. Bu yağlama işlemi mekanizmaların daha sağlıklı çalışmasını sağlayacaktır,
 • -Satın aldığınız ürünleri ısı kaynaklarından (soba, kalorifer vb.) gibi en az 1,5 metre aralık mesafesinde ve direkt güneş ışığının etkisinden uzak alanlarda kullanınız ve yerleşimini sağlayınız.
 • Satın aldığınız ürünleri eviniz içerisinde yer değiştirirken veya evinizden başka bir meskene taşırken yerden sürüyerek taşımayınız.
 • -Ürünlerinizin üzerine sıcak tabanlı araç ve gereçler koymayınız.
 • -Ürünlerinizin bulunduğu ortamda boya ve tadilat yapılırken ürünlerinizin hasarlanmaması için gerekli tedbirleri almalısınız,
 • -Ürünlerinizin depolama alanlarına ( yorgan, battaniye, çeyiz, giyecek, mutfak gereçleri vb.) gibi eşyaları koyarken depolama alanının yüksekliğini geçmeyecek şekilde yerleştiriniz,
 • -Ürünlerinize kalıcı hasar verebileceğinden ürün yüzeylerine çıkartma gibi tutkallı parça yapıştırmayınız,
 • -Deri kaplı parçaları dikiş yerlerinden zorlamayınız, germeyiniz,
 • -Hareket edebilen dolgulu minder ve kırlentleri belli aralıklarla çevirerek kullanınız. Böylece üründeki kullanımdan kaynaklı çökme ve deformasyon veya eskime eşit olarak dağılır.
 • -Ürünlerinizi uzun süre kullanmayacaksanız üzerini kalın bez ile örtünüz.
 • -Dikişten arta kalan iplik parçalarını dikkatlice dibinden makas yardımı ile kesiniz.
 • -Ürünlerin ağırlık merkezinin dengesinin bozulmaması için hareketli mekanizmaların kullanılmadığı durumlarda mekanizmayı kapalı tutunuz.
 • -Ürünleri hareketli mekanizmalarından tutarak taşımayınız.
 • -Koltuk yatak mekanizmasının rahat çalışması ve duvara çarpmaması için duvardan 20 cm uzağa kaydırıp mekanizmayı açınız.

6. Ürünleriniz İçin Temizleme, Bakım Ve Kullanım Önerileri;

 • -Koltuk ve döşemeli ürünlerinizin temizlemesini kuru temizleme firmalarına yaptırmanız gerekmektedir. Aksi halde döşemeli kumaşların yıpranması, solması ve çekmesi kaçınılmazdır.
 • -Ürünlerinizi halı yıkama makinesi ile temizlemeyiniz. Ayrıca süpürme makinasının koltuk temizleme aparatını takarak temizlik işlemini yapınız.
 • Kolay lekeleri sabunlu (tercihen el sabunu önerilir) hafif nemli bezle bastırmadan yapmanızı gerekir. Şayet lekeler çıkmaz ise kuru temizleme firmasından destek isteyiniz.
 • -Temizleme işlemine başlamadan önce ürünlerin üstündeki tozu almalısınız.
 • -Islanan ürünleri direkt güneş ışığı ile kurutmayınız. Ütü, fön makinası gibi cihazlar ile kurutma yapmayınız.
 • -Kurutma işlemini oda sıcaklığında bekleterek yapınız.
 • -Temizleme işlemini yapmadan önce kullanacağınız malzemenin kumaşa ve dokusuna vereceği faydayı ve zararı görmek için kumaşın görünmeyen yüzüne sürerek test ediniz.
 • -Boyalı ve kaplamalı ürünlerinizin tozlarını kuru ve pütürlü bez ile almayınız.
 • -Ürünlerinizin üstüne dökülen sıvı lekeleri zaman kaybetmeden nemli bezle basınç uygulamadan temizleyiniz,
 • -Ürünlerinizi temizlerken alkol içerikli kimyasal maddeler kullanmayınız,
 • -Islanan ürünleri kurulayınız ev ortamında kurutunuz. Direkt güneş ışığı ile kurutmayınız.
 •  

MOBİLYA KULLANIM KILAVUZU

1. Ürünlerin Müşteri Tarafından Teslim Alınması Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Koşullar;

 • -Ürünlerin kurulum ve montajın yetkili kurulum personellerine yaptırınız.
 • -Ürünlerin teslimi ve montajı esnasında ortaya çıkan sorunlu parçayı teslim almayınız. Eğer sorunlu parça kullanıma engel değilse yenisi size teslim edilene kadar parçayı kullanmaya devam ediniz.
 • -Garanti belgeniz ürünlerin size teslim edilmesiyle başlar ve 2 yıldır. Garanti kapsamında servis talepleriniz oluştuğunda garanti için ürünün teslimat tarihine bakılır, garanti kapsamındaysa ürün değişimi veya onarımı yapılır. Garanti kapsamı dışında bulunan ürünler için onarım ve değişim ücretli olarak yapılır.
 • -Ürünlerin teslimi esnasında sizlere verilecek olan kullanma kılavuzuna ve uyarı etiketlerine uyum sağlamanız garanti koşullarındandır.
 • -Ürünlerin hangi meskene teslim edileceği ve meskende ürünlerin kim tarafından teslim alınacağı satın alan müşterinin sorumluluğundadır.

2. Genel Garanti Koşulları Ve Garanti Şartların Detayları;

 • -Ürünlerin garanti süresi 2 (İki) yıldır. Ürünlerin garanti süresi ürünü / ürünleri satın alan son tüketici ürünleri bayiden / yetkili satıcıdan teslim aldıktan sonra başlayacaktır.
 • -Ürünün bütününü oluşturan tüm parçalar 2 (İki) yıl garanti kapsamı altındadır.
 • -Ürünün garanti süresinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Tamir süresi 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre arızalı veya hasarlı ürünün üretici firmanın fabrikasına veya tamir istasyonuna ulaştığında başlayacaktır.
 • -Hasarlı ürünlerin bakımı ve onarımı garanti kapsamında yapılacaksa işçilik veya parça maliyeti talep edilmeyecektir.
 • -Garanti süresi 2 (İki) yıl dolduktan sonra ortaya çıkan her sorun ücret karşılığı çözülecektir. Şayet müşterinin ifade ettiği sorunun veya arızalı modülün parçası bulunamayıp sorunun tamiri mümkün değilse müşteri üreticiden bir hak talebinde bulunamaz.
 • -Garanti belgesine konu olan ürünler tüketicinin özel talepleri doğrultusunda tamamen kendisine özel kumaş seçenekleri ile üretilecektir. Müşteri kendisine özel üretilecek ürünlerden vazgeçmesi halinde satıcının veya üreticinin isteyeceği masrafları ödemek zorunda kalacaktır. Bunun temel nedeni sipariş edilen ürünlerin başka bir siparişe kaydırılma seçeneğinin olmamasıdır.
 • -Ürünler kullanım kılavuzu ve garanti belgesinde belirtilen usul ve şekillere aykırı ve amacı dışında kullanılır ise oluşan hasar ve sorunlar garanti kapsamın dışında değerlendirilecektir. Bir sorunun garanti dışı hallerinde olup olmadığına Nett Mobilya’nın yetkilendireceği veya görevlendireceği bilirkişi karar verecektir.
 • -Ürünler tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi 2 (İki) yıl içinde kalmak kaydı ile 1 (bir) yıl içerisinde aynı arızanın üçten fazla tekrarlanması veya farklı arızaların beşten fazla meydana gelmesi veya belirtilen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra;
 • -Bu arızaların ürünlerden yararlanmamayı sürekli kılması, tamir için gereken azami sürenin üç katı kadar aşılması ve arızanın tamiri mümkün olamayan durumlarda hasarlı ürünler veya modüller ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.

3. Ürünlerin Alımı İle İlgili Şartlar Ve Koşullar;

 • -Müşteri satın alacağı ürünlerin ölçülerini bayinin yetkili satıcısından öğrenmelidir. Almış olduğu ürünlerin kullanacağı meskene ölçü ve renk olarak uygun olması satın almayı yapan müşterinin sorumluluğundadır. Bundan dolayı doğacak sıkıntıdan ve sorunlardan Nett Mobilya sorumlu değildir.
 • -Müşterinin Nett Mobilya yetkili satış mağazasına veya bayisine vermiş olduğu siparişlerini sebep belirtmeksizin 3 (üç) gün içerisinde iptal etme veya siparişinde değişiklik yapma hakkı vardır.
 • -Müşteri kendisine tanınmış olan iptal veya değişiklik süresinden daha uzun bir süre sonra siparişini iptal etmek veya siparişinde değişiklik yapmaya giderse -Nett Mobilya sipariş tutarı’ nın %40 oranını geçmeyecek bedel isteme hakkı oluşur. Bu sebep den dolayı üretici firma herhangi bir mesuliyet kabul etmez.
 • -Ürünlerin teslimatı sırasında sipariş nüshasında belirtilmiş ürünlerin eksiksiz ve hatasız tesliminden satın almayı yapan müşteri sorumludur.

4. Garanti Kapsamı Dışındaki Koşullar Ve Sebepler;

 • -Yetkili personel tarafından kullanım hatası sebebiyle meydana geldiği tespiti yapılan hasar ve arızalar,
 • -Ürünlerin müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
 • -Yangın, sel, deprem, aşırı güneşe maruz kalma vb. gibi olaylardan oluşan hasar ve arızalar,
 • -Garanti ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara dikkat edilmemesinden kaynaklı hasar ve arızalar,
 • -Ürünler satın almayı yapan müşterinin belirtmiş olduğu adresteki meskene teslim edildiği esnada meskende ürünleri satın alan veya kullanacak kişilerden en az birinin olması garanti şartıdır. Şayet satın almayı yapan müşteri ürünleri belirtilen meskende kendi teslim alamayacaksa ürünleri teslim alma sorumluluğunu alabilecek kişiyi görevlendirecektir. Sonuç itibariyle ürünlerin teslimi esnasında ve teslimat yapıldıktan sonra meskende bulunan kişiye ürün teslim fişi yetkili kurulum personeli tarafından imzalatılacaktır. İmzalatılan teslim fişinde her hangi bir sorun ve sıkıntı, hata belirtilmemiş ise müşterinin siparişleri sorunsuz ve eksiksiz teslim edilmiş sayılacaktır. Daha sonrasında müşteri tarafından ilk teslim fişinde herhangi bir sorun sıkıntı açıklaması olmadığı halde sorun ve sıkıntı olduğunu belirtir ise beyan ettiği sorun ve sıkıntılar garanti kapsamı dışı kabul edilir,
 • -Naturel ağaç kullanılmış ürünlerde ve doğal ahşap kaplamalı ürünlerde kullanılan doğal malzemeden dolayı renk ve ton farklılığı olmaktadır. Hatta almış olduğunuz takımın içerisindeki modüller de dahi ton ve renk farklılığı olabilmektedir. Bu durum bir kusur değil almış olduğunuz ürün temel özelliğidir. Ancak zamanla takımın içerisindeki modüller aynı mekan içerisinde kullanılacağından dolayı aynı ton rengine kavuşabilecektir. Bu tür durumlarda ton farkı sebebi ile belirtilen şikayet ve talepler garanti kapsamında olan sorun olarak değerlendirilmeyecektir.

5. Ürün Kullanımında ki Genel Uyarılar;

 • -Mobilyanızın bakımı ile ilgili bir sorunuz veya endişeniz olur ise Nett Mobilya müşteri hattı veya bayinin satış danışmanı ile iletişime geçiniz,
 • -Satın aldığınız ürünlerde kullanılan ahşap parça ve malzemeler kurutulmuştur. Ancak ahşap canlı malzeme olarak kalmaya devam eder ve her zaman boyutsal değişime uğrar. Bu durumda ortaya çıkan değişim kullanıma engel teşkil etmediği sürece garanti kapsamanın da olan sorun olarak görülemez,
 • -Çok nemli ortamlarda ahşap ürünler genleşerek montajı dağılabilir. Bundan dolayı da ürünler % 40 - %60 nemlilik oranında tutulması gerekir.
 • -Satın aldığınız mobilyanın mekanik parçalarını özellikle sürgü, ray gibi parçalarını belli aralıkla makine yağı ile yağlayınız. Bu yağlama işlemi mekanizmaların daha sağlıklı çalışmasını sağlayacaktır,
 • -Satın aldığınız ürünleri ısı kaynaklarından (soba, kalorifer vb.) en az 1,5 metre aralık mesafesinde ve direkt güneş aşığının etkisinden uzak alanlarda kullanınız ve yerleşimini sağlayınız.
 • -Satın aldığınız ürünleri eviniz içerisinde yer değiştirirken veya evinizden başka bir meskene taşırken depolama alanlarını boşaltınız. Ayrıca yerden sürüyerek taşımayınız. Alan değişikliklerinde yetkili kişilerden mutlaka yardım alınız.
 • -Ürünlerinizin üzerine sıcak tabanlı araç ve gereçler koymayınız.
 • -Ürünlerinizin yüzeyini çizecek, delecek kaplamasına veya dokusuna zarar verecek cisimlerden koruyunuz,
 • -Boya ve kaplamalı ahşap mobilyalarınızı kuru ve pütürlü bezle temizlemeyiniz, silmeyiniz. Temizlik yapacağınız bezin yumuşak dokulu ve nemli olması gerekmektedir.
 • -Karyola bazası’ nın açılıp kapatılması işlemi metal kollar aracılığı ile yapılmalıdır,
 • -Ürünlerinizin ağırlık dengesinin bozulmaması öne, arkaya, sağa ve sola devrilmemesi için çekmecelerin ve kapakların kapalı konumda olmasını sağlayınız,
 • -Ürünlerinizin bulunduğu ortamda boya ve tadilat yapılır iken ürünlerinizin hasarlanmaması için gerekli tedbirleri almalısınız,
 • -Ürünlerinizin depolama alanlarına ( yorgan, battaniye, çeyiz, giyecek, mutfak gereçleri vb.) eşyaları koyarken depolama alanının yüksekliğini geçmeyecek şekilde yerleştiriniz,
 • -Ürünlerinize kalıcı hasar verebileceğinden ürün yüzeylerine çıkartma gibi tutkallı parça yapıştırmayınız,
 • -Deri kaplı parçaları dikiş yerlerinden zorlamayınız, germeyiniz.
 • Elbise dolapları için Kullanım önerileri;
 • -Elbise dolapları giysilerinizi korumak ve depolamak amacı için imal edilmiştir. Be nedenle ağır sert malzemeleri giysi dolabınıza koymayınız.
 • -Kapak ayarlarının bozulmaması için dolabın en üst bölümüne yük koymayınız,
 • -Dolap kapaklarının sürgüsünün bozulmaması için açıp kapatırken usulüne uygun yavaş açıp kapatınız,
 • -Dolaplarınızı düzgün zeminde monte ettiriniz ve asla dolaplarınızı iterek kaydırmayınız. Aksi halde dolap sürgüsünün ayarı bozulur ve bağlantı yerlerinden kırılmalar meydana gelir.
 • -Yer değişikliklerinde dolabınızı boşaltıp yetkili personel yardımıyla yer değişikliğini sağlayınız.
 • -Dolabınızda yüklük bulunuyorsa raflara basarak yüklüğe ulaşmaya çalışmayınız.
 • -Dolabınızın sürgü mekanizmasını sıklıkla temizleyiniz ve hafif makine yağı ile yağlayınız. Yağlama işlemini yaparken yağın kıyafetlerimize sıçramasını engelleyecek önlemleri alınız.
 • -Dolabınızda pil ile çalışan aygıtlar var ise pil ömrünü tamamladıktan sonra pil değişikliğini hemen yapınız. Pil ömrünü tamamladıktan sonra aygıttan çıkartmazsanız oksitlenme yaparak dolabınıza ve kıyafetlerinize zarar verebilir.
 • Karyola için Kullanım önerileri;
 • -Karyola içerisinde olan bazanın kapağını açtıktan sonra kapak emniyet kilitlerini kullanınız.
 • -Karyola üzerine koyacağınız yatağın kg ile baza piston gücünün doğru oranda olduğunu kontrol ediniz. Piston gücünün üstünde koyacağınız yatak pistonların bozulmasına ve kullanım zorluğuna sebebiyet verir.
 • -Bazanızın kapağını kapatır iken emniyet kilitlerini açınız.
 • Çekmeceli Ürünler için Kullanım önerileri;
 • -Çekmeceye koyacağınız eşyalar çekmeceyi açıp kapamaya engel olmamalıdır.
 • -Çekmecenizin raylarının bozulmaması için kulpları, kulp monte değilse basaç sistemini kullanarak açıp kapatınız.
 • -Çekmecenizin kulpları zamanla gevşeyecektir. Uygun gereçle sıkılaştırınız.
 • -Çekmeceli ürünlerde depolama kg aşılmamalıdır. Depolama seviyesi belirtilmemişse çekmece iç hacmini geçmeyecek şekilde kıyafet koyunuz.
 • Duvar üniteleri ve Vitrinler için Kullanım önerileri;
 • -Ürünlerinizi düz zeminde bazasının veya ayağının üstüne monte ettiriniz.
 • -Duvar ünitesinin raflarını duvara monte ettirir iken uygun vida ve aparatla monte ettiriniz.
 • -Duvar ünitesinin raflarına ve duvara monte edilen bloklarına kitap veya biblo haricinde başka cisimler koymayınız.
 • -Duvar ünitenizin bir sarsıntıda öne doğru devrilmemesi için duvara sağlam ve uygun şekilde monte ettiriniz.
 • -Duvar ünitenizin veya vitrinizin elektrikli aygıtını temizlemeden önce fişinin çekilmiş olduğunu kontrol ediniz.
 • Yemek masası için Kullanım önerileri;
 • -Masanın monte edileceği alanın düz ve kot farkının olmadığına dikkat ediniz.
 • -Masanın cilasının veya kaplamasının zarar görmemesi için sıcak tabanlı gereçleri masanın üstüne direkt koymayınız.
 • -Masayı sürükleyerek ileri geri oynatmayınız. Yerden temasını keserek alan değişikliğini yapınız.
 • -Masanın açılır veya ilave bölümünü amacına uygun kullanınız. Kullandıktan sonra kapalı konuma getiriniz.
 • -Masanın üstüne çıkmayınız ve üstüne 50 kg’ dan fazla eşya koymayınız.
 • -Masanın ayak bağlantıları kullanım sıklığına göre gevşeyecektir. Belli zaman aralıklarında uygun gereçle bağlantı vidalarını sıkınız.
 • 6. Ürünleriniz İçin Temizleme, Bakım Ve Kullanım Önerileri;
 • -Panel ürünlerinizi temizlerken Solvent içerikli kimyasal temizleme malzemeleri kullanmayınız. Temizleme işlemini sıvı sabun ile ıslak olmayan nemli pamuklu bez ile yapınız.
 • -Boyalı ve kaplamalı ürünlerinizin tozlarını kuru ve pütürlü bez ile almayınız.
 • -Ürünlerinizin üstüne dökülen sıvı lekeleri zaman kaybetmeden nemli bezle basınç uygulamadan temizleyiniz,
 • -Ürünlerinizi temizlerken alkol içerikli kimyasal maddeler kullanmayınız,
 • -Islanan ürünleri kurulayınız ev ortamında kurutunuz. Direkt güneş ışığı ile kurutmayınız,
 • -Ahşap mobilyalarınızın üstüne dökülen soğuk veya sıcak sıvıları hemen siliniz ve ardından pamuklu bezle kurulayınız,
 • -Krom, nikel ve metal parçalar nemsiz ortamda paslanmaz ve oksitlenmez. Bu tarz parçalar nemli bezle temizlenebilir. Ancak çamaşır suyu ve amonyaklı sıvılardan krom ve metal parçaları korumalısınız.
 • -Doğal ahşap kaplamalı mobilyalar sıklıkla nemli bezle temizlenmemelidir. Aksi halde kaplamaların kalkma ihtimali oluşacaktır.
 • Nett Mobilya